Välkommen till GA Revision

GA Revision AB är ett fullserviceföretag inom redovisning, konsult- och revisionsbranschen med inriktning främst mot små- och medelstora företag. Vi är en fristående revisionsbyrå med stark lokal förankring.

Vi är totalt 8 medarbetare med huvudkontor i Mariestad och kontor även i Hova och Töreboda.

Vi är medlemmar i FAR- branschorganisationen för revisorer och kvalificerade redovisningskonsulter samt SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.För att tillförsäkra Dig som kund att vi har högsta kompetensnivån på alla medarbetare genomgår vi fortlöpande utbildningar och kvalitetskontroller både inom revision och redovisning för att bibehålla och öka vår kunskaps- och kompetensnivå.

Som kund hos oss möter Du i alla Dina frågeställningar engagerade medarbetare med bred kompetens och lång samlad erfarenhet inom alla frågor inom ekonomiområdet både för företaget och Dig som privatperson.

Vi utför arbetet hos oss eller hos er allt efter önskemål. Vi erbjuder Dig våra tjänster och ni bestämmer hur mycket hjälp ni vill ha av oss.

Vi samarbetar med ett antal andra redovisnings- och revisionsbyråer, advokatbyråer m.fl. Om du behöver specialistkompetens inom närliggande områden hänvisar vi dig gärna vidare till dessa kontakter.

Exempel på tjänster vi erbjuder

 • Bokföring / Redovisning
 • Bokslut
 • Deklaration
 • Revision
 • Skatterådgivning
 • Utredningsuppdrag
 • Bolagsbildning
 • Löneredovisning och skattedeklaration
 • Fakturering
 • Personaluthyrning
 • Betalningsservice

Vi är anslutna till

far
srf

Vi är medlemmar i FAR- branschorganisationen för revisorer och kvalificerade redovisningskonsulter samt SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.